คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียนผู้ใช้และลูกค้าทุกท่าน:

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้("ประกาศ")เป็นผู้ใช้และลูกค้าที่สำคัญทั้งหมดที่โพสต์ให้กับPCautoและบริษัทในเครือ(ต่อไปนี้จะเรียกว่า"เรา")ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.ในระหว่างที่คุณติดต่อกับเราเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ทุกคนเราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสื่อสารกับคุณจัดหาผลิตภัณฑ์บริการเพื่อตอบคำถามของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงานและรักษาธุรกิจของเราตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา(รวมเรียกว่า"วัตถุประสงค์")

2.เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อยกเว้นใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแถลงการณ์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อความสงสัยแถลงการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงผู้ใช้ของเราในกรณีที่มีข้อขัดแย้งความไม่สอดคล้องหรือความขัดแย้งระหว่างแถลงการณ์ฉบับนี้และข้อตกลงการใช้งานของเราให้ถือว่าแถลงการณ์ฉบับนี้มีผลใช้บังคับคำที่ใช้ในประกาศนี้และไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นมีความหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงผู้ใช้ของเรา

3.เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยคุณมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึงสำเนาการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณคุณมีสิทธิ์ขอให้เราจำกัดการประมวลผลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

4.โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาให้เราถือว่าคุณได้อ่านเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดของแถลงการณ์นี้และยอมรับว่าเรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามแถลงการณ์นี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

5.เราอาจปรับปรุงประกาศนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดปัจจุบันของประกาศที่ปรับปรุงเป็นครั้งคราวเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆในคำแถลงนี้ทางอีเมลหรือบนเว็บไซต์ของเรา

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.บทนำ

1.1นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครอง(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลูกค้าผู้ขายผู้จัดจำหน่ายผู้ให้บริการกิจการร่วมค้า/คู่ค้าทางธุรกิจผู้สมัครงานพนักงาน)โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและ/หรือการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปคุณรับรองว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายนี้และยอมรับและเห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คุณยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมหรือโพสต์บนเว็บไซต์ของเราหรือประมวลผลผ่านบริการเป็นครั้งคราวอาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้และข้อตกลงผู้ใช้ของเรา

1.2เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงและ/หรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวและแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามสมควรเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขใดๆผ่านทางประกาศบนเว็บไซต์หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมโปรดตรวจสอบเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีการแก้ไขนโยบายนี้หรือไม่

1.3คุณสามารถปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอมของเราในการรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยแจ้งให้เราทราบตามสมควรหากคุณเพิกถอนความยินยอมเราจะไม่สามารถรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้อีกต่อไปเมื่อการประมวลผลเสร็จสมบูรณ์เราจะไม่รวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปเว้นแต่เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ

1.4เราติดตามเว็บไซต์ของเราและหน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าชมเพื่อตรวจสอบว่าบริการใดได้รับความนิยมมากที่สุดและเข้าใจความชอบของผู้ใช้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์และบริการของเราเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือบริการใดๆของเราและ/หรือส่งอีเมลถึงเราเราจะรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้("ข้อมูลโดยรวม")โดยการใช้เทคโนโลยีเว็บที่ยอมรับโดยทั่วไป(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง"คุกกี้")หากคุณไม่ยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์และบริการใดๆของเราโปรดปรับการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและ/หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อป้องกันหรือปิดการใช้งานคุกกี้ของเราหากคุณเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราโดยไม่ปิดกั้นปิดใช้งานหรือเลือกไม่ใช้คุกกี้การเข้าชมดังกล่าวจะถือว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้และรวบรวมข้อมูลที่เรารวบรวม

1.5โฆษณาที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเราอาจถูกส่งไปยังผู้ใช้โดยพันธมิตรโฆษณาที่อาจตั้งค่าคุกกี้คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์โฆษณาจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณทุกครั้งที่มีการส่งโฆษณาออนไลน์ถึงคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณข้อมูลนี้ช่วยให้เครือข่ายโฆษณาสามารถนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายซึ่งพวกเขาคิดว่าคุณสนใจมากที่สุดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงการใช้คุกกี้ของเราและไม่รวมถึงการใช้คุกกี้โดยผู้โฆษณาใดๆ

1.6หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้หรือการแก้ไขนโยบายนี้เราอาจไม่สามารถให้บริการทั้งหมดแก่คุณได้และคุณอาจต้องยกเลิกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับเราและ/หรือหยุดการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้

2.เก็บรวบรวม

2.1เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการรวบรวมบันทึกครอบครองจัดเก็บใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2.2เราจะไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่สามารถระบุถึงตัวคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ข้อมูลจะถูกเก็บไว้และใช้ก็ต่อเมื่อคุณให้ข้อมูลผ่านการใช้เว็บไซต์นี้ข้อมูลบางอย่างรวมถึงที่อยู่IPหรือข้อมูลการใช้งานจะถูกโอนโดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราภายในระยะเวลาที่จำกัดในการเข้าถึงบริการบางอย่างของเว็บไซต์นี้คุณอาจต้องให้ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลอื่นๆที่ใช้ในการระบุตัวตนที่แท้จริงของคุณและการเข้าถึงบริการที่คุณต้องการ

2.3ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้/มอบให้เราหรือที่เรารวบรวมจากคุณหรือผ่านแหล่งข้อมูลอื่นซึ่งอาจจำเป็นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ถูกค้นหาหรือรวบรวมอาจถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้((เรียกรวมกันว่า“วัตถุประสงค์"):ก.เพื่อสื่อสารกับคุณข.รักษาและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าฃ.เพื่อประเมินประมวลผลและจัดหาผลิตภัณฑ์บริการและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คุณค.เพื่อตอบสนองหรือข้อร้องเรียนของคุณและแก้ไขปัญหาและ/หรือข้อโต้แย้งใดๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการติดต่อกับธนาคารฅ.เพื่อจัดหาข้อมูลและ/หรือข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและ/หรือกิจกรรมที่เราอาจจัดขึ้นเป็นครั้งคราวโดยเราและบุคคลที่สามที่เลือกฆ.ดูแลรักษาและปรับปรุงการเก็บบันทึกภายในง.ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นรายบุคคลหรือร่วมกับบุคคลอื่นจ.ดำเนินการวิจัยหรือการสำรวจตลาดการวิเคราะห์การตลาดภายในกิจกรรมการรวบรวมประวัติลูกค้าการวิเคราะห์รูปแบบและการคัดเลือกลูกค้าการวางแผนการวิเคราะห์ทางสถิติและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราฉ.แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้สอบบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในและการรายงานของเราช.แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของคุณกับบริษัทในเครือของเราเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันความร่วมมือและการพัฒนาระบบนิเวศระหว่างบริษัทในเครือของเราซ.ฌ.แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับกิจการร่วมค้า/คู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหรือดำเนินกิจกรรมทางการตลาดญ.เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยฎ.เพื่อตรวจสอบสอบสวนและป้องกันการฉ้อโกงกิจกรรมต้องห้ามหรือผิดกฎหมายฏ.เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันและใช้สิทธิ์ของเราภายใต้ข้อตกลงหรือเอกสารใดๆที่เราเป็นคู่สัญญาฐ.มอบหมายหรือโอนสิทธิผลประโยชน์และภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อตกลงใดๆกับเราฑ.สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายระเบียบคำสั่งคำสั่งศาลภาคผนวกแนวทางหนังสือเวียนหรือจรรยาบรรณที่บังคับใช้กับเราฒ.เพื่อบังคับใช้หรือปกป้องสิทธิของเราและคุณและเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของเราภายใต้กฎหมายกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องณ.เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และระบบของเราโดยดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องการวิเคราะห์ทางสถิติและกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และระบบของเราทำงานได้ตามปกติและปรับปรุงตามประสิทธิภาพด.เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานบำรุงรักษาและจัดการธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเราซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณคุณยินยอมให้เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

2.4เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ(ก)เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่สมเหตุสมผลหรือ(ข)การใช้งานดังกล่าวไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมายที่บังคับใช้

2.5เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการของเราเราจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้และหากจำเป็นให้โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้หากที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้อง(หรือหากรายละเอียดเหล่านี้เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ)คุณอาจไม่ได้รับการสื่อสารเหล่านี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวใดๆที่เกิดจากการโต้ตอบที่ส่งไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ถูกต้องเรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณเพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเราหรือบริการของเราหรือบริการใหม่ที่อาจเกิดขึ้นที่เราอาจเสนอการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการสื่อสารดังกล่าวหากคุณไม่ต้องการรับการติดต่ออีกต่อไปคุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ในโปรไฟล์ของคุณได้

2.6เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณรวมถึงที่อยู่IPระบบปฏิบัติการและประเภทของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้ในการจัดการระบบและรายงานข้อมูลโดยรวมและสร้างข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ลงโฆษณาของเราเราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติสมาชิกรูปแบบการเข้าชมเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจของเราซึ่งรวมถึงการขายการตลาดการควบรวมกิจการการซื้อกิจการและการล้มละลาย

2.7เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือเพื่อปกป้องสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของเราผู้ใช้ของเราหรือบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆเพื่อป้องกันมิจฉาชีพและลดความเสี่ยงด้านเครดิต

2.8การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเป็นข้อบังคับหรือสมัครใจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราและคุณล้มเหลวหรือเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความข้างต้นหรือนโยบายนี้เราจะไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องได้

3.การเปิดเผยข้อมูล

3.1เกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยัง:ก.เราและบริษัทในเครือของเราข.ทายาทของเราฃ.บุคคลใดก็ตามที่เรามีส่วนร่วมเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่มีต่อคุณซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความลับและดำเนินการที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับค.บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นฅ.บุคคลใดๆที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยเราไม่ว่าจะโดยลำพังหรือร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างและบำรุงรักษาฐานข้อมูลร่วมที่เรามีส่วนได้เสียร่วมกันโดยชอบด้วยกฎหมายฆ.หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายศาลหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมกระทรวงและ/หรือหน่วยงานตามกฎหมายสำนักงานหรือเทศบาลในเขตอำนาจศาลใดๆที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งหรือการตัดสินของศาลหรือการสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องง.บุคคลอื่นใดที่คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.ความถูกต้อง

4.1เรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ทำให้เข้าใจผิดทันสมัยและเชื่อถือได้มากที่สุดดังนั้นความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้ดังนั้นจึงเป็นเงื่อนไขที่เรามอบผลิตภัณฑ์บริการและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคุณ:ก.รับประกันและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณส่งหรือจะส่งให้กับเรานั้นถูกต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดอัปเดตและครบถ้วนทุกประการเพื่อรับหรือใช้ผลิตภัณฑ์บริการและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องและคุณไม่ได้ปกปิดความเป็นไปได้ใดๆข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสาระสำคัญในส่วนใดๆและเรามีสิทธิ์ที่จะถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข.โปรดติดต่อเราทันทีหากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ทำให้เข้าใจผิดล้าสมัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางใดๆ

5.การเข้าถึง

5.1คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราจำกัดการประมวลผลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา(เช่นขอให้เราหยุดส่งเอกสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายใดๆหรือติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด)

5.2นอกจากนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอน(ทั้งหมดหรือบางส่วน)ความยินยอมใดๆที่คุณได้ให้กับเราก่อนหน้านี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขสัญญาและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพิกถอนความยินยอมอย่างไรก็ตามการเพิกถอนความยินยอมของคุณอาจส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมายบางประการของการเพิกถอนดังกล่าวในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่คุณเพิกถอนความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถสานต่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของคุณกับเราได้และ/หรือสัญญาของคุณกับเราจะต้องเป็นสิ้นสุด

5.3หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดในการให้บริการอื่นๆ(รวมถึงกฎและแนวทาง)ที่อาจมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการเฉพาะของเราข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณลงทะเบียนกับเราหรือเกี่ยวข้องกับการใช้การเก็บรักษาการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัทของเราหรือหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราโปรดติดต่อเราทันที

6.สำรอง

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่คุณให้ไว้กับเราจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลยังคงอยู่หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกทำลายจากบันทึกและระบบของเราตามนโยบายการเก็บรักษาของเราเว้นแต่จะต้องมีการเก็บรักษาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินงานของเราทางกฎหมายข้อกำหนดด้านกฎระเบียบภาษีหรือบัญชี

7.ความปลอดภัย

7.1เรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงการเปิดเผยหรือความเสี่ยงอื่นๆที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาตเราพยายามใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคทางกายภาพอิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนที่เหมาะสมตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและป้องกันการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายตลอดจนการทำลายหรือสูญหายโดยไม่ตั้งใจความเสียหายการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

7.2เราจะอัปเดตมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเป็นครั้งคราวและรับรองว่าบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น

7.3อินเทอร์เน็ตไม่ใช่สื่อที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามเราจะใช้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยต่างๆบนเว็บไซต์นี้และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณกับเราพนักงานของเราผู้ร่วมทุน/พันธมิตรทางธุรกิจตัวแทนผู้รับเหมาซัพพลายเออร์ผู้ประมวลผลข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือผู้ให้บริการของบุคคลที่สามและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องเคารพการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7.4โปรดทราบว่าการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเช่นอีเมล/เว็บเมลจะไม่ปลอดภัยเว้นแต่จะมีการเข้ารหัสการสื่อสารของคุณอาจผ่านหลายประเทศก่อนที่จะส่ง

7.5เราไม่สามารถและไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงการดักจับหรือการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา

8.การเชื่อมโยงภายนอก

8.1หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์อื่นๆเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายนี้และเราจะไม่รับผิดชอบหรือภาระผูกพันใดๆที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์เหล่านี้

8.2ในทำนองเดียวกันหากคุณสมัครรับแอปพลิเคชันเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเราจากนั้นให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยตรงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว/การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้น(หากพวกเขามีนโยบายดังกล่าว)แทนที่จะเป็นนโยบายนี้

8.3เราขอแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจคำชี้แจง/นโยบายความเป็นส่วนตัว/การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โพสต์บนเว็บไซต์อื่นๆเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการรวบรวมประมวลผลการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

9.ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า18ปี

9.1บริการเนื้อหาการอัปเดตกิจกรรมโปรโมชั่นและผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่กฎหมายที่ใช้บังคับอาจถูกกำหนดให้เป็นผู้เยาว์เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้นหากคุณอายุต่ำกว่า18ปีโปรดยุติการเข้าถึงบริการของเราทั้งหมดเราขอสงวนสิทธิ์(แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด)ที่จะขอหลักฐานเพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีอายุมากกว่า18ปีหรือไม่

9.2หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือเรามีเหตุให้สงสัยว่าคุณอายุต่ำกว่า18ปีและคุณไม่สามารถพิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

9.3เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างไรก็ตามทางอินเทอร์เน็ตเราไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เยาว์หรือไม่ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองหรือผู้ปกครองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เยาว์ของพวกเขาจะไม่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราใช้บริการของเราส่งอีเมลหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหากพ่อแม่หรือผู้ปกครองพบว่าผู้เยาว์ของเขาหรือเธอได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเขาหรือเธอหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโปรดติดต่อเรา

10.คุกกี้และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอื่นๆ คุกกี้

10.1เราใช้เทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เรียกว่า"คุกกี้"คุกกี้คือชิ้นส่วนเล็กๆของข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของอุปกรณ์ของคุณเพื่อบันทึกวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาและเราใช้เพื่อติดตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณคุกกี้สามารถใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณเพื่อความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์นี้เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามอาจส่งคุกกี้แยกต่างหากไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเมื่อวางโฆษณา

10.2ประเภทของข้อมูลคลิกสตรีมที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่เรารวบรวมผ่านคุกกี้อาจรวมถึงที่อยู่InternetProtocolซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์วันที่และเวลาที่คุณเยี่ยมชมไซต์และคำขอของคุณ(รวมถึงคำขอค้นหาและการคลิกลิงก์ไปยังส่วนต่างๆของไซต์)หรือไม่ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่รวบรวมผ่านคุกกี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลและคุณไม่สามารถระบุได้จากข้อมูลนี้ข้อมูลนี้ใช้เพื่อบริหารจัดการและสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นเท่านั้นและเพื่อระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงบนเว็บไซต์เท่านั้น

10.3การใช้คุกกี้ได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและคุณจะพบว่ามีการใช้ในเว็บไซต์หลักส่วนใหญ่เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ในตอนแรกหากคุณต้องการคุณสามารถรีเซ็ตเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบหรือปฏิเสธการยอมรับคุกกี้เมื่อได้รับคุกกี้คุณควรเข้าใจว่าคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องหากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่ให้ยอมรับคุกกี้

เว็บบีคอน

10.4PCauto(และในบางกรณีผู้โฆษณาของเราและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม)ติดตามจำนวนผู้ใช้ที่เยี่ยมชมหน้าใดหน้าหนึ่งภายในไซต์ของเราและเราอาจวางไฟล์ขนาดเล็กบนหน้าบางหน้าของเราที่เรียกว่าเว็บบีคอน

10.5PCautoขอสงวนสิทธิ์ในการวางเว็บบีคอนในอีเมลที่เราส่งถึงคุณเมื่อคุณเปิดอีเมลของเราหรือคลิกลิงก์ในอีเมลเหล่านั้นเราจะติดตามข้อมูลการคลิกนี้เพื่อช่วยเราระบุความสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งและวัดประสิทธิผลของการสื่อสารของเรากับคุณหากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะนี้คุณไม่ควรเปิดอีเมลเหล่านี้หรือคลิกลิงก์ข้อความหรือกราฟิกภายในอีเมลข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

10.6เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเราเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา(และ/หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ใดๆที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการของเราในนามของเรา)จะรวบรวมและอาจจัดเก็บข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:ก.ประเภทของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ที่คุณมีข.ระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่ฃ.ความละเอียดของจอคอมพิวเตอร์ค.ที่อยู่IPของคุณ(นี่คือที่อยู่ดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใช้เพื่อระบุคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้(เช่นหน้าเว็บที่ต้องการดู)นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลที่อยู่IPเพื่อการจัดการระบบ(รวมถึงการตรวจจับและป้องกันการทุจริต)และเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา

10.7เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนเยี่ยมชมไซต์ใดๆของเราและเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมหลังจากออกจากไซต์ของเรา

ข้อมูลทางเทคนิคที่ครอบคลุม

10.8คุกกี้บีคอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณและเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ("เทคโนโลยีข้อมูล")อาจถูกนำมาใช้เป็นรายบุคคลหรือรวมกันเพื่อจัดหาและ/หรือจัดการบริการของเราช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์เพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและวัดประสิทธิภาพของการโฆษณา

การวิเคราะห์เว็บไซต์

10.9เราอาจรวบรวมหรือให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมในนามของเราข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้และสำรวจเว็บไซต์เช่นจำนวนผู้ใช้ที่เยี่ยมชมหน้าต่างๆภายในเว็บไซต์สิ่งที่พวกเขาคลิกไม่ว่าพวกเขาจะเลื่อนขึ้นหรือลงโดยเฉพาะหน้ากรอกแบบฟอร์มฯลฯเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงไซต์และทำความเข้าใจผู้ใช้ของเราและอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่พันธมิตรและบริษัทในเครือของเรา(รวมถึงสมาชิกของกลุ่มบริษัทของเรา)หรือบุคคลที่สาม

11.ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายนี้มีคำถามใดๆหรือต้องการร้องเรียนปรึกษาขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์

12.กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของเราคุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราก่อนเพื่อแก้ไขข้อกังวลของคุณและเราจะพยายามอย่างเต็มที่ด้วยความสุจริตใจและเป็นมิตรแก้ไขข้อขัดแย้งใดๆเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขข้อกังวลของคุณด้วยความจริงใจและเป็นมิตรอย่างไรก็ตามหากไม่สามารถบรรลุข้อยุติที่เป็นมิตรภายใน30วันคุณยินยอมที่จะยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลของไทยแต่เพียงผู้เดียว

13.ภาษา

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวของโปรไฟล์ภาษาจีนนี้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องในภาษาอื่นๆข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโปรไฟล์ภาษาจีนนี้จะมีผลเหนือกว่า

วันที่:23กุมภาพันธ์2567