Wuling Mini EV
กุมภาพันธ์ ขายแล้ว 40 คัน
THB 369,000-465,000
Hatchback A-Segment

ระยะทางขับรถไฟฟ้า

120km

การใช้พลังงาน

1.0-8.1kWh

เวลาในการชาร์จ

8.0/-

ความจุของแบตเตอรี่

26.0kWh

รูป Wuling Mini EV

รายการราคา Wuling Mini EV ทุกรุ่น

2 รุ่นจำหน่าย
2023
2021
 • 2023/รถยนต์ไฟฟ้า/41Ps
  Car Price
 • Wuling Mini EV Air Standard 2023
  THB 395,000
 • Wuling Mini EV Air Long 2023
  THB 465,000

Wuling Mini EV·ตัวแทนจำหน่าย

Wuling Mini EV·แกลลอรี่

  ภายนอก
  ภายใน
  อื่นๆ
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV
รูป Wuling Mini EV

ขนาด

Wuling Mini EV Air Standard 2023
2974mm
1505mm
1631mm
2010mm
ความจุท้ายรถ
-L
2974mm
1505mm
1631mm
2010mm
ความจุท้ายรถ
-L