ORA Good Cat
กุมภาพันธ์ ขายแล้ว 35 คัน
THB 763,000-1,286,000
Hatchback A-Segment

ระยะทางขับรถไฟฟ้า

400-500km

ประเภทของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต

0-100 กม./ชม.

6.9-8.5s

การใช้พลังงาน

11.9kWh

รูป ORA Good Cat

รายการราคา ORA Good Cat ทุกรุ่น

3 รุ่นจำหน่าย
2024
2022
2021
 • 2024/รถยนต์ไฟฟ้า/143Ps
  Car Price
 • ORA Good Cat PRO 2024
  THB 799,000
 • ORA Good Cat ULTRA 2024
  THB 899,000
 • 2024/รถยนต์ไฟฟ้า/171Ps
  Car Price
 • ORA Good Cat GT 2024
  THB 1,099,000

ORA Good Cat·ตัวแทนจำหน่าย

ORA Good Cat·แกลลอรี่

  ภายนอก
  ภายใน
  อื่นๆ
  Autoshow
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat
รูป ORA Good Cat

ขนาด

ORA Good Cat PRO 2024
4254mm
1848mm
1596mm
2650mm
ความจุท้ายรถ
228-858L
4254mm
1848mm
1596mm
2650mm
ความจุท้ายรถ
228-858L
4254mm
1848mm
1596mm
2650mm
ความจุท้ายรถ
228-858L