Suzuki Jimny
กุมภาพันธ์ ขายแล้ว 24 คัน
THB 1,550,000-1,650,000
SUV A-Segment

ระบบเกียร์ส่งกำลัง

AT、MT

การใช้เชื้อเพลิง

6.4-6.8L/100km

ระยะระหว่างล้อ

2250mm

ความจุห้องสัมภาระท้าย

377 L

รูป Suzuki Jimny

รายการราคา Suzuki Jimny ทุกรุ่น

2 รุ่นจำหน่าย
2023
2020
 • 2023/น้ำมันเบนซิน/
  Car Price
 • 2023 Suzuki Jimny 1.5 L 4WD AT
  THB 1,760,000
 • 2023 Suzuki Jimny 1.5 L 4WD AT Two-tone
  THB 1,790,000

Suzuki Jimny·ตัวแทนจำหน่าย

Suzuki Jimny·แกลลอรี่

  ภายนอก
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny
รูป Suzuki Jimny

ขนาด

2023 Suzuki Jimny 1.5 L 4WD AT
3480mm
1645mm
1720mm
2250mm
ความจุท้ายรถ
377 LL
3480mm
1645mm
1720mm
2250mm
ความจุท้ายรถ
377 LL
3480mm
1645mm
1720mm
2250mm
ความจุท้ายรถ
377 LL
3480mm
1645mm
1720mm
2250mm
ความจุท้ายรถ
377 LL

คู่แข่งของ Suzuki Jimny

รูป honda-wr-v
Honda WR-V
THB 799,000-869,000