Suzuki Celerio
กุมภาพันธ์ ขายแล้ว 191 คัน
THB 338,000-451,000
Hatchback A-Segment

ระบบเกียร์ส่งกำลัง

CVT、MT

การใช้เชื้อเพลิง

4.5-4.7L/100km

0-100 กม./ชม.

15.5s

ความเร็วสูงสุด

175.0km/h

รูป Suzuki Celerio

รายการราคา Suzuki Celerio ทุกรุ่น

4 รุ่นจำหน่าย
2023
2020
 • 2023/น้ำมันเบนซิน/
  Car Price
 • 2023 Suzuki Celerio GA
  THB 338,000
 • 2023 Suzuki Celerio GL
  THB 416,000
 • 2023 Suzuki Celerio GL UP
  THB 423,000
 • 2023 Suzuki Celerio GX
  THB 451,000

Suzuki Celerio·ตัวแทนจำหน่าย

Suzuki Celerio·แกลลอรี่

  ภายนอก
  ภายใน
  อื่นๆ
  Autoshow
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio
รูป Suzuki Celerio

ขนาด

2023 Suzuki Celerio GA
3600mm
1600mm
1540mm
2425mm
ความจุท้ายรถ
254LL
3600mm
1600mm
1540mm
2425mm
ความจุท้ายรถ
254LL
3600mm
1600mm
1540mm
2425mm
ความจุท้ายรถ
254LL
3600mm
1600mm
1540mm
2425mm
ความจุท้ายรถ
254LL