Volvo EX30
พฤษภาคม ขายแล้ว 36 คัน
THB 1,590,000-1,890,000
SUV C-Segment

ระยะทางขับรถไฟฟ้า

520-540km

ประเภทของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค、แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต

0-100 กม./ชม.

3.6-5.3s

การจัดเรียงมอเตอร์

ท้ายรถ、ข้างหน้าและท้ายรถ

รายละเอียดสเปค

รายการราคา Volvo EX30 ทุกรุ่น

Volvo EX30 เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น C-Segment ประเภท SUV ในเครือ Volvo PCauto ได้เก็บข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้ในรูปแบบต่าง ๆที่ผลิตตั้งแต่ 2023 ถึง 2023 คุณสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละรุ่นในตารางพารามิเตอร์อย่างละเอียด ระหว่าง 3 รุ่นของ Volvo EX30 ราคาอยู่ในช่วง THB 1,590,000 ถึง THB 1,890,000 และคุณสามารถพบเวอร์ชันอัตราแรงม้าต่างๆ ตั้งแต่ 272PS ถึง 428PS Volvo EX30 พร้อมกับมอเตอร์ 315 มอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร, 200 มอเตอร์ซิงโครนัส ชนิดแม่เหล็กถาวร และแบตเตอรี่ประเภท 69kWh โปรดดูตารางดังเกล่ามาหาข้อมูลเพิ่มเติม
3 รุ่นจำหน่าย
2023

Volvo EX30·แกลลอรี่

ดูเพิ่มเติม >
    งานแสดงรถยนต์
รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30รูป Volvo EX30