Mazda 2
กุมภาพันธ์ ขายแล้ว 518 คัน
THB 546,000-830,000
Hatchback B-Segment

ระบบเกียร์ส่งกำลัง

AT

การใช้เชื้อเพลิง

3.9-5.56L/100km

0-100 กม./ชม.

3.0-7.0s

ความเร็วสูงสุด

184.0km/h

รูป Mazda 2

รายการราคา Mazda 2 ทุกรุ่น

5 รุ่นจำหน่าย
2023
2022
2020
 • 2023/น้ำมันเบนซิน/
  Car Price
 • Mazda 2 1.3 S AT 2023
  THB 680,000
 • Mazda 2 1.3 SP AT 2023
  THB 730,000
 • Mazda 2 1.3 C AT 2023
  THB 599,000
 • 2023/น้ำมันดีเซล/
  Car Price
 • Mazda 2 1.5 Turbo XD AT 2023
  THB 720,000
 • Mazda 2 1.5 Turbo XDL AT 2023
  THB 830,000

Mazda 2·ตัวแทนจำหน่าย

Mazda 2·แกลลอรี่

  ภายนอก
  ภายใน
  อื่นๆ
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2
รูป Mazda 2

ขนาด

Mazda 2 1.3 C AT 2023
4320mm
1695mm
1495mm
2570mm
ความจุท้ายรถ
280L
4320mm
1695mm
1495mm
2570mm
ความจุท้ายรถ
280L
4320mm
1695mm
1495mm
2570mm
ความจุท้ายรถ
280L
4320mm
1695mm
1495mm
2570mm
ความจุท้ายรถ
128L
4320mm
1695mm
1495mm
2570mm
ความจุท้ายรถ
280L
4320mm
1695mm
1495mm
2570mm
ความจุท้ายรถ
280L