BYD YangWang U8
ยังไม่คอนเฟิร์ม
SUV Luxury

ระยะทางขับรถไฟฟ้า

-

ประเภทของแบตเตอรี่

-

0-100 กม./ชม.

-

การใช้พลังงาน

-

รูป BYD YangWang U8

รายการราคา BYD YangWang U8 ทุกรุ่น

1 รุ่นจำหน่าย
2024
 • 2024/รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด/
  Car Price
 • BYD YangWang U8 Upcoming 2024
  ยังไม่คอนเฟิร์ม

BYD YangWang U8·ตัวแทนจำหน่าย

BYD YangWang U8·แกลลอรี่

  ภายนอก
  ภายใน
  อื่นๆ
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8
รูป BYD YangWang U8

บทความแนะนำ

ข้อมูลรถใหม่

BYD วางแผนจะเปิดตัวรถเก๋ง PHEV ขนาดกลางใหม่ที่งานแสดงรถในปักกิ่ง ชื่อว่า Qin L

Kevin Wong

Apr 16, 2024

ข้อมูลรถใหม่

เกี่ยวกับข่าวใหม่ของรถกระบะ BYD, รถใหม่จะมาพร้อมระบบพลังงานผสม

Kevin Wong

Apr 11, 2024

แนวโน้มในอุตสาหกรรม

โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า BYD ในประเทศไทยกำลังจะเริ่มการผลิต ช่วยส่งเสริมการอัปเกรดอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย

Ashley

Apr 1, 2024

ข้อมูลรถใหม่

BYD YUAN UP ออกสู่ตลาดในประเทศจีน ราคาประมาณ 488000 บาท

Kevin Wong

Mar 28, 2024

แนวโน้มในอุตสาหกรรม

BYD ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2023 ยอดขายเพิ่มขึ้น 42.04% จากปีก่อน

Kevin Wong

Mar 28, 2024

BIMS 45

มอเตอร์โชว์กรุงเทพ: BYD Tang BAO 5 ทำการเปิดตัว, มาพร้อมกับล็อคอัตราเร็ว 3 ชิ้น

Kevin Wong

Mar 26, 2024

BIMS 45

งานนิทรรศการรถยนต์ในกรุงเทพฯ: รถแข่งชนะล้านของ BYD, U9 มองขึ้นมาแล้ว!

Kevin Wong

Mar 26, 2024

BIMS 45

นิทรรศการรถยนต์กรุงเทพ: BYD SONG MAX เดบิวต์, MPV สำหรับการใช้งานในครัวเรือนที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมด

Kevin Wong

Mar 26, 2024

BIMS 45

นิทรรศการรถยนต์กรุงเทพ: BYD Sealion ขึ้นแสดงในงานนิทรรศการ จะมีเวอร์ชั่นขับเคลื่อนสองล้อและสี่ล้อที่จะจำหน่าย

Kevin Wong

Mar 26, 2024
ดูเพิ่มเติม