Mitsubishi Mirage
กุมภาพันธ์ ขายแล้ว 193 คัน
THB 474,000-619,000
Hatchback A-Segment

ระบบเกียร์ส่งกำลัง

CVT、MT

การใช้เชื้อเพลิง

4.4-6.5L/100km

0-100 กม./ชม.

5.0-5.5s

ความเร็วสูงสุด

180.0km/h

รูป Mitsubishi Mirage

รายการราคา Mitsubishi Mirage ทุกรุ่น

3 รุ่นจำหน่าย
2023
2020
 • 2023/น้ำมันเบนซิน/
  Car Price
 • Mitsubishi Mirage SMART CVT 2023
  THB 557,203
 • Mitsubishi Mirage ACTIVE MT 2023
  THB 557,203
 • Mitsubishi Mirage ACTIVE CVT 2023
  THB 509,000

Mitsubishi Mirage·ตัวแทนจำหน่าย

ขนาด

Mitsubishi Mirage ACTIVE CVT 2023
3845mm
1665mm
1505mm
2450mm
ความจุท้ายรถ
245LL
3845mm
1665mm
1505mm
2450mm
ความจุท้ายรถ
245LL
3845mm
1665mm
1505mm
2450mm
ความจุท้ายรถ
245LL
3845mm
1665mm
1505mm
2450mm
ความจุท้ายรถ
245LL
3845mm
1665mm
1505mm
2450mm
ความจุท้ายรถ
245LL
3845mm
1665mm
1505mm
2450mm
ความจุท้ายรถ
245LL
3845mm
1665mm
1505mm
2450mm
ความจุท้ายรถ
245LL