NETA S
ยังไม่คอนเฟิร์ม
Sedan E-Segment

ระยะทางขับรถไฟฟ้า

-

ประเภทของแบตเตอรี่

-

0-100 กม./ชม.

-

การใช้พลังงาน

-

รูป NETA S

รายการราคา NETA S ทุกรุ่น

0 รุ่นจำหน่าย
2024
 • 2024/รถยนต์ไฟฟ้า/
  Car Price
 • NETA S Upcoming 2024
  ยังไม่คอนเฟิร์ม

NETA S·แกลลอรี่

  ภายนอก
  ภายใน
  อื่นๆ
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S
รูป NETA S