NETA GT
ยังไม่คอนเฟิร์ม
Coupe Sports Car

ระยะทางขับรถไฟฟ้า

-

ประเภทของแบตเตอรี่

-

0-100 กม./ชม.

-

การใช้พลังงาน

-

รูป NETA GT

รายการราคา NETA GT ทุกรุ่น

1 รุ่นจำหน่าย
2024
 • 2024/รถยนต์ไฟฟ้า/
  Car Price
 • NETA GT Upcoming 2024
  ยังไม่คอนเฟิร์ม

NETA GT·แกลลอรี่

  ภายนอก
  ภายใน
  อื่นๆ
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT
รูป NETA GT