Mazda CX-3
กุมภาพันธ์ ขายแล้ว 130 คัน
THB 769,000-879,000
SUV B-Segment

ระบบเกียร์ส่งกำลัง

AT

การใช้เชื้อเพลิง

6.1L/100km

ระยะระหว่างล้อ

2570mm

เครื่องยนต์

-

รูป Mazda CX-3

รายการราคา Mazda CX-3 ทุกรุ่น

3 รุ่นจำหน่าย
2022
2020
 • 2022/น้ำมันเบนซิน/
  Car Price
 • Mazda CX-3 Gasoline 2.0 BASE 2022
  THB 769,000
 • Mazda CX-3 Gasoline 2.0 BASE+ 2022
  THB 809,000
 • Mazda CX-3 Gasoline 2.0 COMFORT 2022
  THB 879,000

Mazda CX-3·ตัวแทนจำหน่าย

ขนาด

Mazda CX-3 Gasoline 2.0 BASE 2022
4275mm
1765mm
1550mm
2570mm
4275mm
1765mm
1550mm
2570mm
4275mm
1765mm
1550mm
2570mm